คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พื้นที่ดำเนินโครงการปลูกผัก

   

 

 

    ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่อุบลราชธานี

    ที่

    พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

    หัวหน้ากลุ่ม

    กิจกรรมการดำเนินการ

    โรงเรือน(มี/ไม่มี)

    จำนวนโรงเรือน

    ชนิดผัก

    จำนวนแปลง

    การเลี้ยงสัตว์

    1

    บ.ศรีไคออก

ต.ศรีไค

อ.วารินชำราบ

 นายสามัคคี นิคมรักษ์

    ปลูกผัก

    มี

    4

 •  สลัด
 • คะน้า
 • ผักบุ้ง
 • มะเขือเทศ
 • บวบ
 • มะเขือเปราะ
 • ขื่นฉ่าย
 • ฟังทอง

 

 

    -

    -

    2

    บ.หนองบัว

ต.ขามใหญ่

อ.เมือง

นายณัฐธีร์ สมวัน

   ปลูกผัก

   มี

    5

 • สลัด
 • ผักบุ้ง
 • หอมแบ่ง
 • โหระพา
 • ขึ้นฉ่าย
 • ฟักทอง

 

    -

    -

3

บ.กาจับ

ต.กุดยาลวน

อ.ตระการพืชผล

นางสาวรินนภา ลานนท์    ปลูกผัก  มี -
 • สลัด
 • ผักกาดเขียว
 • หอมแบ่ง
 • เห็ดฟาง
 • ผักชีหอม
 

 

- -

 

 

    ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ศรีสะเกษ

    ที่

    พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

    หัวหน้ากลุ่ม

    กิจกรรมการดำเนินการ

    โรงเรือน(มี/ไม่มี)

    จำนวนโรงเรือน

    ชนิดผัก

    จำนวนแปลง

    การเลี้ยงสัตว์

    1

บ.ทุ่งใหญ่
ต.ทุ่งใหญ่
อ.กันทรลักษ์

 นายกิมฮง บุญมี

ปลูกผัก

มี

10

 • สลัด
 • คะน้า
 • ผักบุ้ง
 • มะเขือเทศ
 • บวบ
 • มะเขือเปราะ
 • ขื่นฉ่าย
 • ฟังทอง
 • งา

 

 

  20

    -

    2

บ.โนนสูง
ต.กระแชง
อ.กันทรลักษ์

นายคำนึง สมใจ

ปลูกผัก

มี

3

 • ผักกาดเขียว
 • ผักบุ้ง
 • หอมแบ่ง

 

  6

    -

3

บ.ตราง
ต.ดองกำเม็ด
อ.ขุขนัธ์

นายสุทัศน์ จันทรสุข ปลูกผัก/เลี้ยงจิ้งหรีด  มี 4
 • สลัด
 • ผักกาดเขียว
 • หอมแบ่ง
 • เห็ดนางฟ้า
 • เห็ดหูหนู
 • ผักชีหอม
 

 

8 -
 
4

บ.มะขาม
ต.ปราสาท
อ.ขุขันธ์

- ปลูกผัก มี 3
 • หอมแบ่ง
 • ผักชีหอม
6  
5

บ.31 พัฒนา

ต.ศรีรัตนะ

อ.ศรีรัตนะ

นายสุธิบัตร เผื่อแผ่ ปลูกผัก/เลี้ยงจิ้งหรีด มี 2
 • กวางตุ้ง
 • ผักกาดเขียว
 • หอมแบ่ง
 • ผักชีหอม
 • พริก
4  
6

บ.ไผ่น้อย

ต.เมืองจันทร์

อ.เมืองจันทร์

นายทิต บัวไข ปลูกผัก/เลี้ยงจิ้งหรีด มี 2
 • กวางตุ้ง
 • ผักกาดเขียว
 • หอมแบ่ง
 • ผักชีหอม
 • พริก
8  
7

บ.แสง

ต.อิเซ

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

นายสมเด็จ เศรษศรี เลี้ยงจิ้งหรีด ไม่มี - - -
 • เป็ด
 • ไก่
 • ปลานิล
 • ปลาดุก

(ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561)