คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตลาดเขียวบริหาร

ตลาดเขียวบบริหาร 

ตลาดผักเกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรอง เกษตรอินทรีย์ PGS 

ผู้ค้ามีจำนวน 4 ราย

แปง หมื่นรัตน์ สมพงษ์ เนตรวงศ์ ไข่มุก เนตรวงศ์ ธิดารัตน์ หมื่นรัตน์