คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  ยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน ลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อ
1. เบอรโทรศัพท์ 045-353084
2. Facebook Page : https://www.facebook.com/Uplaceubonra...
3. Website : https://www.ubu.ac.th/web/uplace

    โพสเมื่อ : 13 ธันวาคม 2563