คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บัณฑิต นักศึกษารางวัลพระราชทาน วุฒิพงษ์ บริบาล บัณฑิต ม.อุบลฯหลักสูตร 2 ปี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ,     (อ่าน 1,345 ครั้ง)  


              อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวุฒิพงษ์   บริบาล  หรือ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนได้มาแห่ง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา2560และ รางวัลเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560

            นายวุฒิพงษ์   บริบาล  หรือ วุฒิ อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บุตรชาย นายสมพร   นางบุญเลื่อน  บริบาล อาชีพทำนา ด้วยความจนทำให้วุฒิ รู้จักคุณค่าของเงิน การศึกษาจึงเริ่มต้นจากเรียนโรงเรียนเล็กๆประจำหมู่บ้าน และมีโอกาสเพียงได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาส พร้อมตั้งปณิธานในใจตั้งแต่เด็กว่าตนจะตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพราะวุฒิมีความเชื่อว่า “การศึกษาเล่าเรียน จะทำให้ผมหลุดพ้นจากโคจรความจนนี้ได้”

             นายวุฒิพงษ์   บริบาล กล่าวว่า หลังจากเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ตนได้มีโอกาสเรียนต่อมัธยมตอนต้น เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ตนได้โอกาสคัดเลือกเป็น ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้เข้าร่วม ประกวด แข่งขันทักษะต่าง ๆ ได้รับรางวัล ผลงานมากมาย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆภายในสาขาวิชา ส่งผลให้เป็นที่ไว้วางใจเป็น นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (นายกองค์การนักศึกษา) ในขณะนั้นตนได้ใช้ความรู้ความสามารถ จนกระทั้งได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ตนได้รับคักเลือก รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนั้นผมกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล เป็นรางวัลที่สูงสุดของนักเรียน นักศึกษา กับคำว่า “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” การที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะได้มีโอกาส ทำให้พ่อแม่และตนเองได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน และในขณะเดียวกัน ตนยังได้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนคนเก่ง” ด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560

             เมื่อตนจบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความคิด ความตั้งใจ ความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครู
อยากรับราชการครู จึงตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อที่จบมาจะได้สอบบรรจุเป็นครูให้ได้ตามความฝัน หลังจากนั้นได้เล็งเห็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดสอนหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้าน และผมก็ได้มีโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะ สาขาและได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมสภาเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี เครือข่ายโค้ช Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นผู้นำทำกิจกรรมเพื่อสังคม วิทยากรในการอบรมเวทีต่างๆ  ส่งผลให้ผมได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น”  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ จนกระทั้งสำเร็จการศึกษา ในวันนี้ และจะศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูในอนาคต ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น บัณฑิต ม.อุบลฯ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ อาจารย์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  เต็มที่กับลูกศิษย์ทุกคน สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีมีคุณธรรม  เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

              ตนรู้สึกปลาบปลื้มดีใจและภูมิใจที่เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ตนจะนำความภาคภูมิใจนี้เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจในการทำความดี ตั้งใจทำงาน เป็นเยาวชนที่ขับเคลื่อนสร้างสังคมให้น่าอยู่ และจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

              คติประจำใจที่ยืดถือมาโดยตลอด “...ความเพียรพยายามแต่ละคนจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ สร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์พร้อม..."

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร