คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

น.ศ.คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มือเรียวรอเกี่ยวรวง นำผลผลิตข้าวเลี้ยงยินดีพี่บัณฑิต


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 908 ครั้ง)  


          สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (กิจกรรมเก็บเกี่ยว) ประจำปี 2562  โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นายจิระพล เกษชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ ผู้รับผิดโครงการกล่าวรายงาน โอกาสนี้  ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเคียวอุปกรณ์เกี่ยวข้าว ให้กับตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมนำผลผลิตข้าวที่ได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และเลี้ยงยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ที่จะกลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในช่วงธันวาคม2562 นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นและประทับใจ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

             นายจิระพล เกษชาติ ผู้รับผิดโครงการ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง นับเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นวดข้าว และการดูแลรักษานำข้าวมารับประทาน  ตลอดจนการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบการเรียนการสอน เป็นการศึกษานอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภายในคณะและนักศึกษาคณะ

            สำหรับผลผลิตข้าวในปีนี้ ซึ่งเริ่มปักดำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จนปัจจุบันถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งสิ้น จำนวน 60 กระสอบ แบ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 50 กระสอบ ข้าว กข.15 จำนวน 10 กระสอบ ซึ่งสโมสรนักศึกษาจะได้นำข้าวไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษาของคณะ และเลี้ยงรับรองต้อนรับพี่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28 ที่จะเดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562   

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ ข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร