ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติ (อุทกภัย)


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 , 13:51:50     (อ่าน 297 ครั้ง)  


 

"โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)" 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกในเบื้องต้น
  2. เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเอง บิดามารดา หรือบิดามารดาของคู่สมรส
  3. เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

เงื่อนไขการกู้ยืม

  1. กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  3. ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด
  4. เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

  1. ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
  2. วงเงินกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้นใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (สามารถใช้สมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้สามัญได้)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ       ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

** ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน **ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search