ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สหกรณ์มอบทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2590 ,     (อ่าน 115 ครั้ง)  


         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการให้กับสมาชิกสหกรณ์ ในวันมุทิตาจิต "ด้วยรักและผูกพันธ์ สายสัมพันธ์ร่วมกันเกรา" ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
        ทั้งนี้ สหกรณ์มอบทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 28,000 บาท


Search