ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ"พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,     (อ่าน 253 ครั้ง)  


        คณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เนื่องในวันสหกรณ์แหงชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี  พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีตามโครงการพระราชดำริ

        ในส่วนของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ซึ่งมี นายกฤษดา ฉลวยศรี เป็นตัวแทนนำกรรมการและเจ้าหน้าที่วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะในและมอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000บาท ณ บริเวณพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาSearch