ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2565 และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 225 ครั้ง)  


มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2565 และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2565 (ทุนการศึกษาต่อเนื่อง) จำนวน 3 ทุนๆละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนการศึกษาต่อเนื่อง) จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 9,000 บาท ต่อปีการศึกษา แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี