ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภาอาจารย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 22-23มกราคม 2565


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,     (อ่าน 345 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภาอาจารย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 22-23มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

โดย อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์  บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting

ทั้งนี้ ปอมท. เป็นองค์กรทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆ ขององค์กรสมาชิก ซึ่งสมาชิกของ ปอมท. ส่วนมากมาจากสถาบันเดียวกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กิจกรรมสำคัญของ ปอมท. เช่น การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในการนี้ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีก 28 แห่งSearch