ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสโดย พรพิมล มงคลงำ     โพสวันที่ 9 มิถุนายน 2565 , 10:00:22     (อ่าน 36 ครั้ง)  


สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้กำหนดจัดการอบรมฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1-2565 ระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 2-2565 ระหว่างวันที่ 18– 9 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting (รับจำนวนจำกัด 600 คน/ครั้ง) และสิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมอบรม วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://bit.ly/3GCPoRy หรือตาม QR Code ตามด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม) 

image.pngimage.pngไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search