ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทอุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด


โพสโดย นาวินี สุตัญตั้งใจ     โพสวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ,     (อ่าน 406 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย ประชุมร่วมกับ นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัทอุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม AEC อุบลราชธานี ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมและการสร้างงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



Search
ลิ้งค์ข่าวสาร