ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ,     (อ่าน 429 ครั้ง)  


ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 20ตุลาคม 2563เวลา 14.00 - 15.00น.

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นเงื่อนไขของแต่ละแหล่งทุน และได้ยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ศึกษาและวางแผนในการขอทุนในปีงบประมาณ 2565Search
ลิ้งค์ข่าวสาร