ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ "การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร" วันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 608 ครั้ง)  


โครงการอบรม "การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร"

วันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2563

ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร” ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำระบบน้ำในแปลงเกษตร การจัดสรรน้ำให้เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูก และการแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำระบบน้ำ

จากนั้นช่วงบ่ายการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการโดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่แปลงเกษตรจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและหากเกิดปัญหาสามารถสอบถามทางวิทยากรเพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวผู้อบรมเองSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร