ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ“การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี”


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ,     (อ่าน 481 ครั้ง)  


โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" 

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563

ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 

           คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

           กิจกรรมการอบรมเป็นการบรรยายประกอบการปฏิบัติการ โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม การอบรมเป็นการแนะนำและให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์จากการนำ สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นที่เป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่มาปรับใช้เป็นส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่ ยาสระผม น้ำมันสปาและน้ำยาล้างจาน เป็นต้น ซึ่งทางผู้นำชุมชนได้วางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนควบคู่ไปอีกด้วยSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร