ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ "การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 -2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)"


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ,     (อ่าน 727 ครั้ง)  


กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ

"การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 -2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานี "

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี