ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนานักวิจัย วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ,     (อ่าน 496 ครั้ง)  


กิจกรรมบรรยายและเสวนาหัวข้อ “ พัฒนานักวิจัย”

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “พัฒนานักวิจัย”วันอังคารที่ 23 มิถุนายน  พ. ศ.2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้กล่าวรายงานชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินัน ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และอธิการบดีได้ให้เกียรติมอบดอกไม้แก่นักวิจัยที่ได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

      โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ “สัญญาณชีพนักวิจัยยุค COVID – 19” โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา “งานวิจัย ทำอย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม : ขึ้นหิ้งก็ได้ ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกยรติ์ เกิดเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเศรษฐา สียัง CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในครั้งนี้

รับชมย้อนหลัง : คลิ๊กSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร