ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชุมหารือร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการจัด โครงการ “ปลูกผักสวนครัวที่บ้าน ต้าน COVID -19”


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 21 เมษายน 2563 ,     (อ่าน 1,676 ครั้ง)  


คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชุมหารือร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการจัด

โครงการ “ปลูกผักสวนครัวที่บ้าน ต้าน COVID -19”

โดยกิจกรรมของโครงการเป็นการมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19

ที่มาและวัตถุประสงค์

เนื่องจากสภาพการระบาดของโรค COVID – 19 ในปัจจุบันทำให้ชุมชนหลายๆชุมชนยังอาศัยอยู่ที่บ้านและไม่สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างปกติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมมอบต้นกล้า โครงการ “ปลูกผักสวนครัวที่บ้านต้าน COVID – 19” ทางคณะเกษตรศาสตร์มีแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ โดยมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรืออาชีพอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมอบต้นกล้าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ไว้ที่บ้านเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อีกช่องทางหนึ่ง

โดยจะมีแบ่งการแจกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

แบบต้นกล้า

แบบเมล็ดพันธุ์

แบบกิ่งพันธุ์

 • พริก
 • ผักบุ้ง
 • มะละกอ
 • มะเขือ
 • ผักชีหอม
 • มะนาวแป้นพิจิตร
 • กระเพรา
 • คะน้า
 • มะนาวไร้เมล็ด
 • แมงลัก
 • กวางตุ้ง
 • ส้มโอพันธุ์ทองดี
 • โหระพา
 • ผักกาดเขียว
 • มะม่วงแก้วขมิ้น
 • แตงกวา
 • ถั่วฝักยาว
 • มะม่วงเบาใต้

***มีจำนวนจำกัด

          โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลคำขวาง ตำบลเมืองศรีไคและตำบลธาตุ ซึ่งเป็นพื้นที่รอบมหาลัยอุบลราชธานีและยังแจกจ่ายให้บุคลากรในมหาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

หากเกษตรกรหรือหน่วยงานสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353-500Search
ลิ้งค์ข่าวสาร