ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ "สินค้าเกษตรออนไลน์" วันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 15 มีนาคม 2563 ,     (อ่าน 687 ครั้ง)  


โครงการบริการวิชาการ “ สินค้าเกษตรออนไลน์”

วันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

-----------------------------

 

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สินค้าเกษตรออนไลน์” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      กิจกรรมการอบรมเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการทำ Facebook Marketing สำหรับสินค้าเกษตรออนไลน์ การจัดการทำข้อมูลสินค้า โดย อาจารย์ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร Facebook Marketing Specialist & MD at Infotech Makerเป็นวิทยากรอธิบายความเป็นมาการทำสินค้าออนไลน์และวิธีการปรับตัวของสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการอธิบายการใช้สื่อเข้ามาใช้กับสินค้าเกษตรโดยการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอโดย ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้อธิบายความรู้พื้นฐานต่างๆในการจัดการกับภาพถ่ายและวิดีโอให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและมีการปฏิบัติในการถ่ายภาพโดยใช้กล่อง Light Box ในการถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำไปเป็นภาพโฆษณา ช่วงสุดท้ายของการอบรมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทำสินค้าออนไลน์เป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดย อาจารย์อานนท์ วิเศษรุ่งเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำสินค้าออนไลน์โดยใช้ Facebook Ads ในการหาผู้บริโภคที่สนใจ โดยอธิบายการทำทุกขั้นตอนและการมองเป้าหมายของผู้บริโภคเพื่อให้ตรงตามความต้องการจำหน่ายของสินค้าผู้ประกอบการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร