ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรม หัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูลชุมชน" วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 10 มีนาคม 2563 ,     (อ่าน 577 ครั้ง)  


กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลชุมชน”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

---------------------------

 

            สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลชุมชน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายสุภวัตน์ โสวรรณี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ โดยเป้าหมายของการอบรมเป็นการให้ความรู้และคำแนะนำให้แก่ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนในการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นแก่บุคคลภายนอกSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร