ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินการโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 17 มกราคม 2563 ,     (อ่าน 535 ครั้ง)  


กิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการร่วมดำเนินการโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม U2 ชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

---------------------

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการร่วมดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2560 -2562 ในพื้นที่ 4 อปท. หลังจากสรุปผลการดำเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนชุมชนทั้ง 4 อปท. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร