ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย" รุ่นที่ 1


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ,     (อ่าน 806 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา
เรื่อง "ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย" รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 6213 ชั้น 2 อาคาร En6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นำเสวนาโดย ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ
นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

ท้ายสุด ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไปSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร