ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดเสวนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี ครั้งที่ 2"


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ,     (อ่าน 737 ครั้ง)  


การเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี ครั้งที่ 2 ”

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

-----------------------

 

         เนื่องด้วยจากการเสวนาปัญหาในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์จากมหาลัยต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำมูลและชี ได้มีการร่วมกันระดมสมองวางแผนกจัดทำโครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ผลการวิจัยที่ได้จะถูกนำไปใช้ในเป็นเครื่องมือป้องกันและใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดและวางแผนรับมือปัญหาด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนเกิดน้ำท่วม ระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการรับมือน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร