ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ"การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ" วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ,     (อ่าน 1,032 ครั้ง)  


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ"การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ" วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

----------------------

 

          สำนักงานประกันคุณภาพและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ"  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้เชี่ยวชาญการปลูกกัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยเนื้อหาการบรรยายเป็นการประยุกต์ใช้ผลงานทางวิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงให้ทีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และตอบปัญหาที่นักวิจัยพบในการทำวิจัยในพื้นที่ต่างๆ โดยทางวิทยากรได้แนะนำและวิธีแก้ไขให้นักวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่วิจัย

เนื้อหาประกอบการบรรยายSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร