ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม การเสวนาเรื่อง " แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี "


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ,     (อ่าน 556 ครั้ง)  


การเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี”

ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม SEC205 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

-----------------------

 

         ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และหาแนวทางในการสร้างโจทย์วิจัยและเครือข่ายเพื่อการประยุกต์ใช้งานวิชาการ งานวิจัย ให้เกิดผลประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำในภาคปฏิบัติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มีการกำหนดการประชุมเพื่อเสวนาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษา “การเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลและชี” ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาท นักวิชาการ นักวิจัยและคณาจารย์ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร