ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง การประชุม เรื่อง เกษตรสารสกัด


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ,     (อ่าน 671 ครั้ง)  


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง การประชุม เรื่อง เกษตรสารสกัด

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก

Prof.Dr.Hiroaki Sakurai

Department of Cancer Cell Biology, Faculty of Pharmacy, University of Toyama, Japan

ให้ความรู้แก่นักวิจัย เรื่อง “Natural compounds targeting signaling pathways in cancer cell”

และ Prof.Dr.Yoshihiro Hayakawa

Division of Pathogenic Biochemisty, Institute of Nutural Medicine, University of Toyama, Japan

ให้ความรู้แก่นักวิจัย เรื่อง “Cancer chemoprevention and therapy using herbal medicine”

และ รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ภาควิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ความรู้แก่นักวิจัย เรื่อง “เทคนิคในการสกัดสารจากธรรมชาติ”Search
ลิ้งค์ข่าวสาร