คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 ประเด็น ตลาดอาหารปลอดภัย


โพสโดย ปัญจีรา ศุภดล     โพสวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 , 16:45:00     (อ่าน 242 ครั้ง)  


กิจกรรมพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่วิจัย เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนผู้บริหารตลาดเทศบาล 3 โดยนายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ เจ้าของตลาดดอนกลาง ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการจากตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง กลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัยที่ผ่านการสัมภาษณ์ และหน่วยจัดการกลาง 
 
หลังจากนักวิจัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่วิจัย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยทั้ง 2 แห่ง คือ ตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง สามารถกำหนดโจทย์เพื่อให้ตอบสนองปัญหาในพื้นที่วิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง สามารถกำหนดทีมนักวิจัยตามประเด็นการวิจัยในเบื้องต้น และได้กำหนดให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้หน่วยจัดการกลาง เพื่อจัดส่งผู้ประเมิน


Search