คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี