คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558

 

สารบัญ 

 

Study of Formulation and Production of Okara Chili Paste

Patcharaporn Praphunthatewa Praphan Pinsirodom  and Yuporn Puechkamut

 

Learning Preferences of Nursing and Midwifery Students

Ivan Elisabeth Purba, Janno Sinaga,Rinco Siregar, Amilaand Rinawati Sembiring

 

Spray-drying for Inulin Powder Production from Jerusalem Artichoke Tuber Extract and Product Qualities

Raveeporn Jirayucharoensak, Weerachet Jittanit and Sarote Sirisansaneeyakul

 

Impact of Selected Cultures of Probiotics on Quality of Vanilla Low Fat  Ice Cream during Storage

Suriyapong Prasertsiriphan and Sirinda Kusump

 

Screening of Thai plants for Inhibition of CYP2D6 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Suparat Chanluang,Le Hoang Lam, andSuttasinee Suwannakul

 

Photo-stabilization of Sappanwood Ethanolic Extract with Ammonium Alum Chelation

Saranyou Oontawee, Chanan Phonprapai, and Arunporn Itharat

 

Production of Coconut Milk Mixed Whipped Cream for Food Services and Catering

Udomporn  Saesue and Yuporn  Puechkamut

 

Antibacterial, Antioxidation, Antiproteolytic, and Cytotoxicity Activity of  Stevia rebaudiana  Bertoni Leaves

Sirikorn Kor-arnan, Sakaowrat Paoblake, and Torphan Aswachaisuvikom

 

Influences of DifferentSoup Stocks on Chemical and Organoleptic Properties of Tom Yum

Chutipapha Suwankanit, Sawanya Pandolsook, Varaporn Vittayaporn, Kriserm Tohtubtiang, and Naruemon Nantaragsa

 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่

อภิญญา  เอกพงษ์