คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นิทรรศการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี

มูน มัง เมือง 

อุบลราชธานี ศรีวนาลัย

 

 

      

นิทรรศการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี   “มูน มัง เมือง”  อุบลราชธานี ศรีวนาลัย เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่ออนุลักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คงอยู่ในยุคปัจจุบันและอนาคตฃ

นิทรรศการแบบจำลองประกอบด้วย นิทรรศการเทียนพรรษาที่ได้จำลองต้นเทียนจำลองที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้งประเภทแกะพิมพ์ขนาดใหญ่และประเภทแกะสลักขนาดใหญ่  นิทรรศการแบบจำลงอาคารเมืองเก่า นิทรรศการแบบศิลปโบราณสถาน เช่น กฎิไม้โบราณ โบสถ์

สถานที่ตั้งนิทรรศการ : ชั้น 1 ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นิทรรศการแบบจำลองต้นเทียนพรรษาและประวัติ

นิทรรศการสถาปัตยกรรมโบราณ

นิทรรศการแบบจำลองอาคารเก่า