คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-1053
E-mail : ssowanni@gmail.com
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-1053
E-mail : chaiyang_1@hotmail.com
นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail : gunyanuchpui@gmail.com
นางสาวกฤษณา สมตา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail : emmy.ubu@gmail.com
นายศุภชัย บุญเฉลียว
ตำแหน่ง นักวิชาการ
โทร. 0-4535-3133
E-mail : supachai.b@ubu.ac.th