คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการควมคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ