คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

หัวข้อข่าว แหล่งที่มา ลงวันที่
ชี้ประเมินออนไลน์ไม่เห็นรายละเอียด  เดลินิวส์ 1 มิ.ย. 58
ชี้ ศธ ไม่พร้อมประเมินระบบออนไลน์  ไทยรัฐ 1 มิ.ย. 58
5.2 แสนล้าน บริหารคุ้มค่า ปฏิรูปการศึกษา ไม่เสียของ  กรุงเทพธุรกิจ 1 มิ.ย. 58

แชมป์นร.หมอศิริราชเผยเทคนิคสอบเข้า

คม ชัด ลึก 3 มี.ค. 58

วิจัย'มศว'ชี้9เดือนรู้แกท-แพท-โอเน็ตสูงมีผลเรียนต่อ

คม ชัด ลึก 2 มี.ค. 58
'วิทย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต'ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช' คม ชัด ลึก 2 ม.ีค. 58

            

 

 

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

หัวข้อข่าว แหล่งที่มา     ลงวันที่    
 รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมิน รอบ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข่าว ปชส. สมศ. 4 ต.ค. 55
 มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพ สยามรัฐ 21 ก.ย. 55
 "อุปนิสัยศึกษา" คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เดลินิวส์ 17 ก.ย. 55
อาชีวะ 7 แห่งไม่ได้รับการประเมิน สมศ.ขีดเส้นดำเนินการเสร็จก่อน 30 ก.ย. นี้ คม ชัด ลึก 13 ก.ย. 54
ประกาศ สมศ. ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับอุดมศึกษา สมศ.  -
มศ. ปรับเกณฑ์ประเมินอุดมศึกษารอบ 3 ไทยรัฐ 24 ส.ค. 54
สมศ. ปรับเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัย เดลินิวส์

23 ส.ค. 54

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

หัวข้อข่าว แหล่งที่มา ลงวันที่
รายละเอียดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2549 ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ.ร. 5 เม.ษ. 54
ก.พ.ร. เร่งรัดให้มีการจ่ายเงินรางวัล ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ.ร. 5 เม.ษ. 54

 

   ขอขอบคุณ 3 หน่วยงานข้างต้น ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้