คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปีงบประมาณ ห้วงเวลา แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน รายงานผลประเมิน
ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) แบบประเมิน 4.16 (83.25%) เล่มรายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)  แบบประเมิน 4.45 (88.91%) เล่มรายงาน
ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 61 - 31 มี.ค. 62)          แบบประเมิน     
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62)      
ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 60 - 31 มี.ค. 61) แบบประเมิน 3.82 (76.48%) เล่มรายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) แบบประเมิน 3.85 (77.08%) เล่มรายงาน
ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 59 - 31 มี.ค. 60) แบบประเมิน   เล่มรายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) แบบประเมิน   3.81 (76.30%) เล่มรายงาน
ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 58 - 31 มี.ค. 59) แบบประเมิน 4.01 (80.20%) เล่มรายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59) แบบประเมิน 3.88 (77.63%) เล่มรายงาน
ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 57 - 31 มี.ค. 58) แบบประเมิน 4.07 (77.06%) เล่มรายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58) แบบประเมิน      
ปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57)  แบบประเมิน 3.95 (79%) เล่มรายงาน
ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 (1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56)   4.93