ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านดอนตะลี อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 80 ครั้ง)  


กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านดอนตะลี อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิ วัด โรงเรียน ตลอดจนถนนหนทางได้รับความเสียหาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีภารกิจในการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลด สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาจิตอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เดินทางไปทำจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ทาสีอาคาร ห้องเรียน ที่โรงเรียนบ้านดอนตาลี อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมครั้งนี้ จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีผู้นำพาในการเดินทางไปและกลับ โดยมีรถรับส่งจากงานยานพาหนะ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรถรับส่งจาก มทบ.22
ขอขอบคุณนักศึกษาจิตอาสากว่า100 คน ที่ร่วมภารกิจในครั้งนี้