คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินคืนค่าหอพัก 10%


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 19 สิงหาคม 2564 , 14:54:14     (อ่าน 80 ครั้ง)  


ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มีการลดค่าหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2564 ที่ได้มีการชำระเงินค่าบำรุงหอพักมาแล้ว จะได้รับเงินคืน 10% ของอัตราค่าหอพักงวดที่ 1
นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อ https://bit.ly/37VLvqA ให้กรอกข้อมูลสำหรับรับเงินโอน 10% ตามแบบฟอร์ม https://bit.ly/3gas5Th ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
* รายละเอียดการคืนเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://bit.ly/3mcPWpd
* เงินเริ่มโอนเข้าบัญชีภายในภาคเรียนที่ 1 เมื่อเริ่มโอนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้ที่กรอกข้อมูลมาแล้ว https://bit.ly/37VMS8y
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี