คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหารและตรวจน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2564


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 331 ครั้ง)  


         สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหารและตรวจน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2564 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย นำมาประกอบอาหารจำหน่าย เพื่อนำมาตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้สด และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์ ฟอร์มาลดีไฮด์ กรดซาลิซิลิค ไฮโดรซัลไฟต์และสารเร่งเนื้อแดง) และสุ่มตรวจน้ำมันทอดซ้ำของร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของการใช้น้ำมันทอดอาหาร พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับ ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา