คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ,     (อ่าน 360 ครั้ง)  


            สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จัดโครงการตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับ ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา