คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย หอพักราชาวดี 1 หอพักราชาวดี 2 และหอพักราชพฤกษ์ 1


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 17 กันยายน 2563 , 16:15:08     (อ่าน 34 ครั้ง)  


โดยผู้รับจ้างจากบริษัท เอส.เค.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชาวดี 1 หอพักราชาวดี 2  หอพักราชพฤกษ์ 1 

เริ่มต้นสัญญา 14 กันยายน 2563  และสิ้นสุดสัญญา 13 พฤศจิกายน 2563 (ระยะเวลา 60 วัน)

วงเงินในสัญญา 788,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)