คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหารและตรวจน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2563


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 5 มีนาคม 2563 , 15:03:25     (อ่าน 203 ครั้ง)  


             วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีโครงการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหารและตรวจน้ำมันทอดซ้ำ  ซึ่งจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย นำมาประกอบอาหารจำหน่าย เพื่อนำมาตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้สด และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์ ฟอร์มาลดีไฮต์ กรดซาลิซิลิค ไฮโดรซัลไฟต์และสารเร่งเนื้อแดง) และสุ่มตรวจน้ำมันทอดซ้ำของร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของการใช้น้ำมันทอดอาหาร พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

            วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีในการให้บริการด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ