คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าหอพัก (หอพักลีลาวดี1 หอพักลีลาวดี2 หอพักราชาวดี3 หอพักราชาวดี4)


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 , 10:50:12     (อ่าน 613 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เนื่องจากหอพักลีลาวดี 1  หอพักลีลาวดี 2  หอพักราชาวดี 3  หอพักราชาวดี 4  จัดเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้พักอาศัยเป็นรายเดือนตามมิเตอร์ ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าที่นักศึกษาต้องชำระได้แจ้งให้นักศึกษาทราบทางเพจสำนักงานหอพักนักศึกษา https://www.facebook.com/dormubu/ และทางป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหอพัก กรณีนักศึกษาสงสัยว่าค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องที่สำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (วันเวลาราชการ) เพื่อฝ่ายหอพักนักศึกษาจักได้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป อัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าหอพักนักศึกษาตามรายละเอียดแนบรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2