คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ชาวหอพักราชาวดี2 ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหอพัก ในโครงการรักษ์มหาวิทยาลัย รวมใจชาวหอพัก


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 9 ตุลาคม 2562 , 11:02:52     (อ่าน 265 ครั้ง)  


วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ชาวหอพักราชาวดี 2 ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) นำโดยอาจารย์คำพา  ยิ่งคง อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักราชาวดี 2 จัดโครงการรักษ์มหาวิทยาลัย รวมใจชาวหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาและรู้จักการทำงานเป็นทีม  ส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

จากโครงการดังกล่าวต้นไม้ที่ปลูกจะสร้างความสวยงามในบริเวณหอพักเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้นไม้ออกดอกบานสะพรั่งSearch