คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 10:07:39     (อ่าน 156 ครั้ง)


           ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จัดโครงการตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ ดร.ทรงอำนาจ  พงษ์สมบูรณ์ นำนักศึกษาในรายวิชาแบคทีเรียวิทยา เข้าร่วมตรวจสุขาภิบาลอาหาร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา