คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจน้ำมันทอดซ้ำของร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 10 เมษายน 2562 , 14:14:25     (อ่าน 224 ครั้ง)


              น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง จะเสื่อมสภาพ สี กลิ่น รสชาติจะเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเกิดสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สารโพลาร์  ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และอาจมีผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง นอกจากคนกินจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้ว คนขายก็เช่นกัน เนื่องจากไอระเหยของน้ำมันที่เสื่อมสภาพจะมีสารก่อมะเร็ง เมื่อสูดดมเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

              ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยของการใช้น้ำมันทอดอาหารโดยการสุ่มตรวจน้ำมันทอดซ้ำของร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอันตรายต่อผู้บริโภคจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีในการให้บริการด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ