คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับสมัคร-รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2563

 

 

      

นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/พื้นที่เสี่ยง Covid-19

ให้แจ้งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/รับคำแนะนำโดย Add Line

โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร. มาจากจังหวัด.... (มารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาส่วนกลาง)

หอพักปรับอากาศชาย ห้องน้ำในตัว  หอพักราชาวดี 4

หอพักปรับอากาศหญิง ห้องน้ำในตัว  หอพักลีลาวดี 1

หอพักพัดลมหญิง ห้องน้ำในตัว หอพักราชาวดี 3     หอพักลีลาวดี 2

หอพักสวัสดิการชาย  ห้องน้ำรวม  หอพักราชพฤกษ์ 2

หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม  หอพักราชาวดี 1   หอพักราชาวดี 2

 

เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

- อัตราค่าบำรุงหอพัก

- ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์

- คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพัก

- รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าหอพัก

- ระบบรับสมัครเข้าหอพัก