ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2565

 

  เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

 

 รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าหอพัก

 

 อัตราค่าบำรุงหอพัก  UBU  dormotory 2022 academic year annual payments

 

 จำนวนที่เปิดรับสมัคร (รอบนี้เปิดรับชำระแบบ 2 งวด ทุกหอพัก)

 

 ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา

 

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

 

 ระบบรับสมัครเข้าหอพัก    

 

 28-29 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ประกาศหมายเลขห้องพัก รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

หอพักปรับอากาศ ชาย ห้องน้ำในตัว   หอพักราชาวดี 4

หอพักปรับอากาศ หญิง ห้องน้ำในตัว  หอพักลีลาวดี 1

หอพักพัดลม หญิง ห้องน้ำในตัว    หอพักราชาวดี 3       หอพักลีลาวดี 2

หอพักสวัสดิการ ชาย ห้องน้ำรวม   หอพักราชพฤกษ์ 2

หอพักสวัสดิการ หญิง ห้องน้ำรวม  หอพักราชาวดี 1     หอพักราชาวดี 2

 

 22 พฤษภาคม 2565 รับข้อมูลเพื่อนร่วมห้องจากระบบวันสุดท้าย นักศึกษาที่ประสงค์ระบุรายชื่อเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมัครเข้าหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องให้เรียบร้อยภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่จักได้ดำเนินการจัดหมายเลขห้องและประกาศให้ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

หากนักศึกษาทำรายการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบภายหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจัดให้นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ติดต่อสำนักงานหอพักเพื่อขอเข้าหอพักก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 หากประสงค์ระบุรายชื่อเพื่อนร่วมห้องให้ดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบให้เสร็จก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 1 สัปดาห์

   
  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร.045-353089, 045353061 วันเวลาราชการ
  เว็บไซต์ : www.ubu.ac.th/web/pnr           Facebook : สำนักงานหอพักนักศึกษา ม.อุบลฯ