คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2563

 

 

      

นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/พื้นที่เสี่ยง Covid-19

ให้แจ้งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/รับคำแนะนำโดย Add Line

โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร. มาจากจังหวัด.... (มารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาส่วนกลาง)

ประสงค์สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ในวัน เวลาราชการ หรือโทร 045-353089, 045-353061

 

เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

- อัตราค่าบำรุงหอพัก

- ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์

- คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพัก

- รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าหอพัก

- ระบบรับสมัครเข้าหอพัก