ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,     (อ่าน 1,160 ครั้ง)  


      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพหลักในส่วนแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1)สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 2)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี 3)เทศบาลเมืองวารินชำราบ 4)ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 5)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค 6)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง 7)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ 8)เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  9)องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 10)เทศบาลตำบลธาตุ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดทำแผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร