คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุมแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 , 10:13:42     (อ่าน 178 ครั้ง)  


ประชุมแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CTB 203 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์Search