คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย
 
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนักงานอธิการบดี
 
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562